به سایت شرکت جهان پیمان کاسپین خوش آمدید

اعضای هیئت مدیره

محمد-جهانیان
محمد جهانیان مدیر عامل
لیسان عمران 16 سال سابقه
فوق لیسانس MBA (مدیریت کسب و کار)
مهندس تبسمی


مرتضی تبسمی

رئیس هیئت مدیره و مدیر واحد بازرگانی

لیسانس عمران 18 سال سابقه 
رزاق سلامات
رزاق سلامات
عضو هیئت مدیره

لیسانس عمران 13 سال سابقه