به سایت شرکت جهان پیمان کاسپین خوش آمدید

پروژه NGL3100

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

موضوع قرارداد :

  1. اجرای عملیات سیویل طرح NGL 3100
  2. تأمین متریال وفنس پروژه طرح NGL-3200
  3. انجام کارهای باقیمانده ساختمان CCR-NGL3100

موقعیت جغرافیایی طرح:

ایلام-دهلران-دشت عباس

نام و نشانی کارفرما :

  1. شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفتOIEC
  2. شرکت فرادست انرژی فلات
  3. شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفتOIEC

شماره قرارداد :

  1. PD-NGL-483
  2. N-FAL-P-NGL-JPC99-1788
  3. PD-NGL-632