به سایت شرکت جهان پیمان کاسپین خوش آمدید

ایستگاه تقویت فشار چشمه خوش

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c

موضوع قرارداد :

اجرای عملیات سیویل سازه و ساختمان های پروژه ایستگاه تقویت فشار چشمه خوش

موقعیت جغرافیایی طرح:

ایلام-دهلران-دشت عباس-چشمه خوش

نام و نشانی کارفرما :

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفتOIEC

شماره قرارداد :

CG-CS-637