به سایت شرکت جهان پیمان کاسپین خوش آمدید

شروع عملیات اجرایی پروژه ایستگاه تقویت فشار گاز شماره ۵ آغاجاری توسط تیم jpc.

شروع عملیات اجرایی پروژه ایستگاه تقویت فشار گاز شماره ۵ آغاجاری توسط تیم jpc.

شروع عملیات اجرایی پروژه ایستگاه تقویت فشار گاز شماره ۵ آغاجاری توسط تیم jpc.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.