به سایت شرکت جهان پیمان کاسپین خوش آمدید

پالایشگاه فازهای 24 و 22 پارس جنوبی

slide-2feca5b

موضوع قرارداد :

اجرای عملیات فنس کشی لیدان 2، لیدان3، لیدان 3 و لیدان 20 هکتاری تعاونی مسکن کنگان،برج نورهای سایت، GR1 , GR2 ، ساخت دربهای پلایشگاه، زباله سوز، کارخانه اسپول سازی، کمپ و … با متراژ 16000 متر طول

نام و نشانی کارفرما:

شرکت نفت و گاز پتروسینا آریا

شماره قرارداد :

PSA-2224-2JPC-90-135

PSA-2224-2JPC-91-200

PSA-2224-2JPC-91-300

مدت زمان قرارداد :

شروع از سال 1390 و پایان در سال 1392